„Международна спедиция и услуги” ООД

е сериозен и надежден партньор на държавни и частни организации. В своята практика фирмата е придобила богат опит в охраната на производствени предприятия, административни сгради, обекти със специален режим на достъп, транспортни центрове и др.

Предлагаме разнообразие от охранителни услуги,

а именно:

 • въоръжена и невъоръжена физическа охрана
 • съпровод на ценни пратки и товари
 • взривни вещества и изделия подлежащи на контрол от МВР

Консултация и изготвяне на документи за получаване на разрешения за:

 • производство
 • придобиване
 • търговия
 • внос и износ
 • производство
 • придобиване
 • търговия
 • внос и износ