Услуги

Сериозен и надежден партньор на държавни и частни организации.

Охрана

„Международна спедиция и услуги” ООД е сериозен и надежден партньор на държавни и частни организации. В своята практика фирмата е придобила богат опит в охраната на производствени предприятия, административни сгради, обекти със специален режим на достъп, транспортни центрове и др.
Притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на Република България № 3/02-686/21.06.2022 г. издаден от ГДНП-МВР
Фирмата разполага с отлично обучени и професионално подготвени кадри, с високо чувство на отговорност към поставените за изпълнение задачи по охраната на движимо и недвижимо имущество.

Предлагаме разнообразие от охранителни услуги, а именно:

 • въоръжена и невъоръжена физическа охрана,
 • съпровод на ценни пратки и товари,
 • взривни вещества и изделия подлежащи на контрол от МВР;
 • вещества и изделия от клас 7 на АДР;
 • товари с висока митническа стойност;

Водена в работата си от принципа „Сигурността преди всичко” нашата компания ви гарантира високо професионално и коректно изпълнение на поетите ангажименти.

Транспорт и логистика

Транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията наЕС и трети страни по шосе съсспециализирани за целта превозни средства тип ЕХІІ и ЕХІІІ
Логистична дейност на опасни товари (оръжия, боеприпаси, взривни, радиоактивни вещества и пиротехнически изделия) – организация и получаване на всички необходими разрешения и документи в Република България и извън нея,
Осигуряване на охрана на превозваните стоки по маршрута, когато е необходимо;

Проекти, разработки, документи

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Консултация и изготвяне на документи за получаване на разрешения за:

 • производство;
 • придобиване;
 • търговия;
 • внос и износ;
 • съхранение;
 • употреба;
 • транспортиране и трансфер

ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА И ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ

Дейности с оръжия:

 • Разрешение за износ;
 • Разрешение за внос;
 • Разрешение за трансфер;
 • Разрешение за транзит;
 • Разрешение за брокерски услуги;
 • Разрешение за участие в изложения;